Daily Stats : 1 March 2021

Last 5 CVE Alerts

Date Alert
7.1 2021-02-23 CVE-2020-29075
6.7 2021-02-19 CVE-2020-12374
8.8 2021-02-18 CVE-2021-20443
7.5 2021-02-18 CVE-2021-20354
6.5 2021-02-18 CVE-2021-20445
More Alerts

Last 5 Vendors Alerts

Date Alert
0 2021-02-18 VU#240785
7.8 2021-02-09 VU#466044
7.8 2021-02-04 VU#794544
0 2021-02-01 VU#125331
8.1 2021-01-19 VU#434904
More Alerts

Overall Stats

Yearly Stats From 2020-03 to 2021-03

Last 15 most vulnerable applications

Most vulnerable = CVSS ((Base score) AND (Impact score) AND (Exploit score)) = 10

AlertDateVendorProductVersion
CVE-2020-6779 2021-01-26 -- -- --
CVE-2021-0211 2021-01-15 Juniper Junos 20.3
CVE-2020-29495 2021-01-14 Dell Emc Avamar S... 19.3
CVE-2020-29492 2021-01-04 -- -- --
CVE-2020-26282 2020-12-24 Browserup Browserup Proxy *
CVE-2020-35489 2020-12-17 Rocklobster Contact Form 7 5.0.3
CVE-2020-26829 2020-12-09 Sap Netweaver Ap... 7.50
CVE-2017-14451 2020-12-02 Ethereum Ethereum -
CVE-2020-26824 2020-11-10 Sap Solution Man... 7.20
CVE-2020-26823 2020-11-10 Sap Solution Man... 7.20
CVE-2020-26822 2020-11-10 Sap Solution Man... 7.20
CVE-2020-26821 2020-11-10 Sap Solution Man... 7.20